Grundsyn på mennesker og terapi

Min arbejdsform bygger på den humanistisk-eksistentialistiske teoridannelse, hvor der i dag findes veldokumenteret forskning som underbygger praksis.

Som terapeut og rådgiver møder jeg mine klienter med ligeværdighed. Bag de ofte meget store forskelle i baggrund, findes der almenmenneskelige vilkår og drivkræfter. Dette er udgangspunktet i mit arbejde for at etablere den ligeværdige dialog. Derfor vil en samtale med mig bære præg af, at alle i rummet har lige ret til deres oplevelse af verden og hinanden.

I min terapi og samtaler lægger jeg blandt andet stor vægt på samværsformen mellem dig og mig. Jeg lægger vægt på møde, dialog og autentisk samvær og en direkte menneskelig relation. Dialogen vil være båret af en undren, nysgerrighed og spørgsmål søges fremmet, fordi de kan kaste nyt lys over mulighederne. Fokus er endvidere på den situation, du aktuelt lever i og de muligheder, der ligger og venter forude.

Som rådgiver og terapeut anser jeg det for vigtigt at jeg må kende til hvordan mit nuværende og forudgående liv påvirker det jeg ser og dermed også mine reaktioner. Jeg er derfor opmærksom på, at selvindsigt gennem supervision er nødvendig for at kunne tage ansvar for eget bidrag i mødet med andre.

Jeg tror på:
· At mennesket grundlæggende er godt og har en iboende stræben imod udvikling.
· At mennesket kun kan mødes og forstås ud fra dets egen forståelse af sig selv og sin individuelle tilværelse.
· At vi som mennesker hver især er ansvarlige for vore handlinger, vore valg og fravalg.
· At det er afgørende for livskvaliteten at kunne være tilstede/nærværende i relationen og i livet.